Výzva na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2022

15.listopadu 2021  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.  |   40x  |  

Zaměření programu: Výzva podporuje aktivity v oblasti vzdělávání, rozvoje vědomostí a dovedností žáků v zájmovém a neformálním vzdělávání. Výzva je primárně zaměřena na podporu nadaných žáků základních a středních škol včetně nadaných žáků cizinců. Záměrem je podpora rozvoje nadání žáků a jejich kompetencí potřebných v kontextu technologického pokroku a současných trendů v oblastech digitalizace, automatizace a robotizace tak, jak tyto proměny a nové nároky na vzdělávací systém reflektuje Strategie 2030+. Obsah aktivit přesahuje rámec příslušného stupně vzdělávání žáka a je zaměřen zejména na přírodovědné a technické obory.

Cílem Výzvy je: 

  • podpořit vznik nových zájmových a neformálních vzdělávacích aktivit s vysokou odbornou úrovní zacílených na rozvoj nových metod a forem vzdělávání a reagujících na aktuální vývoj technologií, včetně možnosti jejich uplatnění v distančním vzdělávání, které budou připravovat budoucí pracovníky pro zvládnutí nových technologií, 
  • posilovat zájem a motivaci žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů, 
  • propojovat vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech zejména v technických a přírodovědných oborech a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech, 
  • propojovat nabídku aktivit pro nadané žáky s činností krajských sítí podpory nadání tím, že se zvýší nabídka pro nadané žáky v krajích.

Oprávnění žadatelé:

  • Žadatel musí prokazatelně existovat minimálně 2 roky ke dni podání žádosti, přičemž NNO musí mít ve svých zřizovacích dokumentech zakotveno vzdělávání dětí a mládeže. 
  • Žadatel dotace musí být realizátor projektu. 
  • Podmínkou pro poskytnutí dotace je bezdlužnost žadatele. 
Webové stránky programu:https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nadanych-zaku-zs-a-ss-2022
Webové stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.