Zahrada hrou 2022

15.listopadu 2021  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.  |   31x  |  

Dotace na školní zahrady mateřských škol

Zaměření programu 

Program Zahrada hrou mění školní zahrady tak, aby děti měly vytvořen prostor pro hraní, vlastní rozvoj i motivaci. Klade přitom důraz na zapojení dětí, pedagogů i rodičů. Obnovené či nově vytvořené zahrady musí současně plnit funkci rekreační, sociální, výukovou i tělocvičnou.

Hlavním cílem programu Zahrada hrou je rozvíjet silné stránky dětí v kontaktu s přírodou a s proměnou prostředí školní zahrady. Dílčím cílem programu Zahrada hrou je rozvoj dovedností pedagogů v oblasti projektového řízení, PR a fundraisingu.

Oprávnění žadatelé 

Žadatelem o nadační podporu může být mateřská škola splňující všechna níže uvedená kritéria:

  • nachází se na území České republiky; 
  • je zřízena městem nebo obcí, městskou částí nebo městským obvodem, krajem, ministerstvem nebo registrovanou církví 
  • je zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. je zapsána do školského rejstříku
Webové stránky programu:https://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/program-zahrada-hrou.html
Webové stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.